SSSP

SWEDEN SENIOR STARTUP PROJECT

SSSP, Sweden Senior Startup Project, är det som har fött idén till Xperience Bridge. SSSP är ett forskningsinitiativ startat under senhösten 2017 vars syfte är att bättre förstå utmaningarna vi står inför med frågeställningar som:

  • Hur tar man hand om kompetensöverföring mellan äldre och yngre generationerna?
  • Hur skapar man en bättre förståelse parterna emellan?
  • Hur hjälper man unga entreprenörer att nå till en relativt outforskad marknad?
  • Kan vi skapa nya marknader, nya produkter, nya tjänster?
  • Hur kan vi utnyttja seniorernas erfarenhet och kompetens på bästa sätt?

Under februari 2018 började vi rulla ut den första av tre enkäter som skall stödja vår rikstäckande studie, riktat i första hand till seniorer (55+). De två andra enkäterna är riktade till unga entreprenörer samt till startup ekosystemet (inkubatorer, investerare, tjänsteleverantörer m.fl).

Andra delen av studien består i av att samla ihop existerande och pågående studier som kan föra våra egna frågeställningar framåt genom samarbeten med både privat sektor, offentlig sektor och akademin.

Resultaten kommer att offentliggöras under 2018 och 2019 både löpande i form av podcasts, videos, whitepapers, bloggar, intervjuer mm samt som en sammanställande bok.