Om oss

Läs om hur allt började och se vilka som driver XperienceBridge

“Att matcha entreprenörer och alumner – tror vi – är lösningen på många problem på båda sidor om klyftan. Att satsa på bättre förståelse, acceptans och kompetensöverföring är centralt.”

 

– Alexander Garbu

Hur allt började

Under hösten 2017 träffades Kim Rundqvist och Alexander Garbu och diskuterade samhällets stora utmaningar. Efter långa diskussioner med varandra och sina breda nätverk kom de fram till att det idag existerar två stora problem. 

  • Åldersdiskriminering. Detta leder till att erfarna, kompetenta seniorer inte får jobb och heller inte får rätt support för att starta eget. Detta leder till uttråkning för vissa, fattigdom för andra, och i värsta fall sjukdom och kortare livslängd. Tyvärr, sopas just denna typ av diskriminering under mattan.
  • Brist på erfarenhet i start-ups. Detta kan vara både digitalt erfarna yngre personer i företag drivna av seniorer eller äldre alumner som tar med sig livets erfarenhet för att skapa bättre och mer dynamiska team, förstärka försäljningen och skapa mer intressanta investeringsobjekt av företagen de går med i.

 

 

Styrelsen

Styrelsens uppdrag är att bereda olika frågor, förvalta de beslut som årsmötet fattat, leda föreningens arbete samt att representera föreningen i olika sammanhang.

Kim Rundqvist

Kim Rundqvist

Ordförande

Alexander Garbu

Alexander Garbu

Vice Ordförande

Monica Domert

Monica Domert

Styrelseledamot

Hans Andersson

Hans Andersson

Styrelseledamot

Tord Andersson

Tord Andersson

Suppleant

Bengt Engkvist

Bengt Engkvist

Revisor

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar är det bara att du hör av dig

Box 582, 
Klarabergsviadukten 84, 
11164 STOCKHOLM

info@xperiencebridge.se

Lämna ett meddelande

Allmänna Villkor