SENIORER – GULDET VI OFTA GLÖMMER BORT

Den psykiska ohälsan bland seniorerna ökar i vårt land, uppemot 15 procent av Sveriges 65 plussare lider av någon form av depression. Antalet självmord bland våra äldre ökar för varje år. Många saknar mening och känner sig mindre betydelsefulla ju äldre de blir. Åldersdiskrimineringen sker dagligen och är enligt mig ett större problem än flera andra diskriminerade grupper i vårt samhälle.

Sveriges befolkning blir äldre och vår kapacitet att fortfarande vara aktiva i arbetslivet ökar. Dessvärre så är arbetslivet idag designat för den yngre generationen, ju yngre vi är desto mer intressant blir man när det kommer till rekrytering och anställningar.

Åldersfixeringen är total, siffran på din ålder är det som väger tyngst och tyvärr går oftast de yngre före erfarenhet och kompetens. Självklart existerar inte åldersfascismen överallt men den finns där som ett glastak i synnerhet i startup-branschen. Högre ålder=minskat aktievärde, när det borde vara tvärtom..

Vårt initiativ på XperienceBridge är att få dagens entreprenörer att inse värdet med våra seniorer, motverka åldersdiskrimineringen, ge våra seniorer en mer betydelsefull del på livets höst, ta vara på deras erfarenheter och fungera som en bro genom kompetensöverföring mellan dessa grupper.

kim_rundqvist

Kim Rundqvist Entreprenör, Intraprenör lång erfarenhet av att verka i startups. Specialiserad inom försäljning och digital marknadsföring. Blir intresserad av projekt som är svåra och utmanande, drivs av att utveckla mig själv och andra och är fokuserad på mätbara resultat.